Om QIKNET

Företagsinformation

QIKNET projekterar, installerar, verifierar, certifierar installationen och ser till att den håller högsta klass. QIKNET har dokumenterat rätt kvalitet genom alla utförda projekt.

Vår strävan är att alltid utföra uppdragen så effektivt och snabbt som möjligt, utan att ge avkall på rätt kvalitet.

Vårt motto: ”Kvickt” i tid, med rätt kvalité.

Vår fleråriga erfarenhet har givit oss ett stort nätverk av leverantörer som ger oss konkurrenskraftiga priser på material vid inköp.

Vår personal har bland annat har arbetat för:
Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder.Elektro Centralen IT,Elektricitet i Backa AB, Netel AB, Optotech , Relacom,Primär teknik,Swarco,Akeab,JDE,Lancom AB,Xtranet AB,Mölndals stadsnät,Ericsson networks IT

Varför QIKNET?

Vår samlade erfarenhet

QIKNET har genom sina ledande medarbetare, allokerat en mångårig och värdefull erfarenhet inom sitt affärsområde.

Vår kompetens är en trygghet för dig som uppdragsgivare. Kompetens värdesätter vi högt. Därför utvecklar vi våra processer löpande, och följer upp våra projekt med reflektioner som dokumenteras vid projektavslut. För att garantera ett så exakt och effektivt utförande som möjligt, samt minimera eventuella fallgropar.

Kvicka som håller ledtider

Vi anstränger oss. Vi är snabba, och ser det som en viktig konkurrensfördel. Vi håller våra ledtider och är därmed samtidigt kostnadseffektiva.

Kvalitétmedvetna

QIKNET är kvalitétsmedvetna och ansvarsfulla. När vårt arbete belönas med anmärkningsfria besiktningsprotokoll tillfredsställs vårt ego och vi känner stolthet. Samtidigt blir våra beställare nöjda och återkommer i framtiden. Vi ser till att det blir rätt kvalité direkt vilket gynnar oss båda.